Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

17. července 2024

Společně oslavíme ve společenské místnosti ve 3. NP narozeniny klientů narozených v... více...

16. července 2024

V úterý 16. července zveme klienty a jejich blízké na hudební odpoledne s letní tematikou.... více...

20. června 2024

... více...

11. června 2024

V úterý 11. 6. nás navštíví klienti oblastní charity Polička, aby nás potěšili svým... více...

7. června 2024

V pátek 7. června mohou klienti, kteří včas vyjádřili zájem, volit do Evropského... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

O nás

Domov důchodců v Poličce je moderní zařízení, ve kterém jsou poskytovány sociální dlužby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Od roku 2003 je poskytována služba Domovy pro seniory (dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), dále jen "DpS" a od roku 2018 také Domovy se zvláštním režimem (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), dále jen "DZR".

Obě služby jsou umístěny v třípodlažní budově na adrese Eimova 1020, Polička.

Vlastní budova byla postavena v r. 1932. Po zániku akutní lůžkové péče v nemocnici byl objekt v r. 2001 - 2003 přestavěn pro potřeby sociální péče, provoz zařízení byl zahájen v dubnu r. 2003. Budova je čtyřpodlažní s celkovou kapacitou 50 lůžek. Kromě 12 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojů zde najdeme i odpovídající zázemí, tj. jídelny, společenskou místnost, prostory pro aktivity a relaxaci uživatelů, zázemí pro personál aj..

Objekt je součástí areálu, který se nachází v blízkosti historického centra města, vlakového a autobusového nádraží. Jeho klidné prostředí s dostatkem zeleně je příhodné pro krátké vycházky a relaxaci klientů domova i jejich blízkých.

Domov důchodců v Poličce nabízí svým uživatelům stravovací, ubytovací, pečovatelské a zdravotnické služby a zajišťuje náplň volného času uživatelů pestrou nabídkou volnočasových aktivit a aktivizačních činností.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Naše poslání

Posláním Domova důchodců v Poličce je poskytovat individuální odbornou každodenní pomoc a podporu osobám, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, popřípadě  z důvodu chronického duševního onemocnění (DZR) ocitli v nepříznivé sociální situaci, která jim znemožňuje dále žít ve svém domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny či podpory jiných veřejně dostupných služeb.

Naše cíle

  • přiblížit pobyt v domově co nejvíce domácímu prostředí se zachováním vztahů a kontaktů s rodinou uživatele, jeho blízkými a se společenským prostředím tak, aby se uživatel cítil bezpečně a aby se zamezilo jeho sociální izolaci
  • poskytovat uživateli zdravotní a sociální péči na základě jeho potřeb v maximální možné míře
  • naplňovat potřebu seberealizace uživatele a podporovat jeho soběstačnost, respektovat práva a volby uživatele
  • rozvíjet poskytování kvalitní sociální služby dle nejnovějších poznatků

Naše cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří dosáhli věku 50 let (služba Domov pro seniory), případně osoby s chronickým duševním onemocněním, které dosáhli věku 50 let (služba Domov se zvláštním režimem.)

Naše zásady

  • rovný přístup ke službám - služby v Domově důchodců v Poličce jsou poskytovány v souladu s Listinou práv a svobod, bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a národnost
  • bezpečnost - při poskytování služby jsou dodržovány normy bezpečnosti práce
  • odbornost - služba je uživatelům poskytována odbornými pracovníky v souladu se Zákonem o sociálních službách
  • kvalita sociálních služeb - poskytování služeb dle Standardů kvality
  • týmový přístup k uživatelům

 

ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI

Za rok 2022

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s poskytováním služby DpS v Domově důchodců v Poličce 26. 1. - 28. 2. 2023

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s poskytováním služby DZR v Domově důchodců v Poličce 26. 1. - 28. 2. 2023

Za rok 2021

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s poskytováním služby DpS v Domově důchodců v Poličce 28. 1. - 28. 2. 2022 

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s poskytováním služby DZR v Domově důchodců v Poličce 28. 1. - 28. 2. 2022

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz