Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

9. února 2023

100 let výročí narození oslaví paní Marta, klientka Domova důchodců v Poličce, v pátek... více...

1. února 2023

Dne 2. 1. 2023 byla SO AZASS schválena změna výše úhrady za ubytování a stravu a změna... více...

27. ledna 2023

V pátek 27. 1. v odpoledních hodinách proběhne v Domově důchodců v Poličce druhé kolo... více...

18. ledna 2023

Všem lednovým oslavencům přejeme hodně zdraví. Společně oslavíme narozeniny klientů... více...

13. ledna 2023

V pátek 13. 1. v odpoledních hodinách budou mít klienti Domova důchodců v Poličce s trvalým... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Informace pro zájemce

Domov důchodců v Poličce byl zřízen v dubnu 2003, jedná se o moderní zařízení, které poskytuje kvalitní sociální služby dle podmínek § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách. Budova je čtyřpodlažní s celkovou kapacitou 50 lůžek. Kromě 12 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojů zde najdeme i odpovídající zázemí, tj. jídelnu,  společenskou místnost, prostory pro aktivity a relaxaci uživatelů, zázemí pro personál aj..
 
Poskytujeme služby:
 • Domov pro seniory AZASS (dlouhodobá pobytová sociální služba), kapacita 45 lůžek
 • Domov se zvláštním režimem AZASS (dlouhodobá pobytová sociální služba), kapacita 5 lůžek
Co poskytujeme:
 • ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • celodenní stravu s ohledem na dietní režim
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči
Jak podat žádost:
 • osobně v kanceláři Domova důchodců v Poličce – Eimova 1020, 572 01 Polička
 • poštou
 • žádost je možné stáhnout z webových stránek - v sekci dokumenty
 • žádost může být zájemci na jeho požádání (i telefonické) doručena poštou či emailem
Součástí žádosti je Zdravotnický dotazník a Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.
Vyplněné dokumenty buď zašlete na naši adresu (Domov důchodců v Poličce - sociální pracovnice, Eimova 1020, 572 01) nebo doručte osobně na stejnou adresu.
 
Schválení žádosti:
 
O schválení Žádosti o sociální službu DpS nebo DZR se rozhoduje na základě vyjádření lékaře a závěru sociálního šetření (posouzení sociální potřebnosti žadatele).
V případě plné kapacity je Vaše žádost evidována do doby, než se kapacita uvolní.
 
Postup při výběru žadatele:
 • zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření)
 • aktuální splnění podmínek pro přijetí do DpS nebo DZR
 • vhodnost pokoje (jednolůžkového nebo dvoulůžkového pro konkrétního žadatele)
 • Domov důchodců v Poličce si vyhrazuje právo z provozních důvodů rozhodnout o obsazení volného lůžka stávajícím obyvatelem DD (změna pokoje u stávajících uživatelů)
Sociální pracovník kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho příbuzné.
 
Poskytovatelem služby je Svazek obcí AZASS. Jde o dobrovolný svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu: Bor u Skutče, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Perálec, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Zderaz.

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz