Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

29. června 2022

Krásné letní počasí nás láká k posezení venku, proto jsme se rozhodli uspořádat pro... více...

23. června 2022

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se uskuteční výlet do Litomyšle. Uvidíme litomyšlský zámek, který... více...

15. června 2022

Ve středu 15. června proběhne společné cvičení našich klientek a klientů s dětmi z MŠ... více...

11. května 2022

Ve středu 11. května potěší naše klientky a klienty děti z MŠ Rozmarýnek básničkami a... více...

14. dubna 2022

  Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Informace pro zájemce

Domov důchodců v Poličce byl zřízen v dubnu 2003, jedná se o moderní zařízení, které poskytuje kvalitní sociální služby dle podmínek § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách. Budova je čtyřpodlažní s celkovou kapacitou 50 lůžek. Kromě 12 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojů zde najdeme i odpovídající zázemí, tj. jídelnu,  společenskou místnost, prostory pro aktivity a relaxaci uživatelů, zázemí pro personál aj..
 
Poskytujeme služby:
 • Domov pro seniory AZASS (dlouhodobá pobytová sociální služba), kapacita 45 lůžek
 • Domov se zvláštním režimem AZASS (dlouhodobá pobytová sociální služba), kapacita 5 lůžek
Co poskytujeme:
 • ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • celodenní stravu s ohledem na dietní režim
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči
Jak podat žádost:
 • osobně v kanceláři Domova důchodců v Poličce – Eimova 1020, 572 01 Polička
 • poštou
 • žádost je možné stáhnout z webových stránek - v sekci dokumenty
 • žádost může být zájemci na jeho požádání (i telefonické) doručena poštou či emailem
Součástí žádosti je Zdravotnický dotazník a Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.
Vyplněné dokumenty buď zašlete na naši adresu (Domov důchodců v Poličce - sociální pracovnice, Eimova 1020, 572 01) nebo doručte osobně na stejnou adresu.
 
Schválení žádosti:
 
O schválení Žádosti o sociální službu DpS nebo DZR se rozhoduje na základě vyjádření lékaře a závěru sociálního šetření (posouzení sociální potřebnosti žadatele).
V případě plné kapacity je Vaše žádost evidována do doby, než se kapacita uvolní.
 
Postup při výběru žadatele:
 • zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření)
 • aktuální splnění podmínek pro přijetí do DpS nebo DZR
 • vhodnost pokoje (jednolůžkového nebo dvoulůžkového pro konkrétního žadatele)
 • Domov důchodců v Poličce si vyhrazuje právo z provozních důvodů rozhodnout o obsazení volného lůžka stávajícím obyvatelem DD (změna pokoje u stávajících uživatelů)
Sociální pracovník kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho příbuzné.
 
Poskytovatelem služby je Svazek obcí AZASS. Jde o dobrovolný svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu: Bor u Skutče, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Perálec, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Zderaz.

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz