Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

24. května 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 se návštěvy v zařízení sociálních služeb řídí aktualizovaným... více...

12. května 2021

MZČR zrušila omezení pro vycházení klientů, kteří nebyli očkováni. Všichni klienti bez... více...

7. dubna 2021

7. 4. 2021 bylo v Domově pro seniory v Poličce dokončeno očkování klientů a personálu... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Veřejný závazek DZR AZASS

Poslání služby

Posláním pobytové služby Domovy se zvláštním režimem AZASS, dále jen "DZR" je poskytovat podporu a pomoc seniorům s chronickým duševním onemocněním (zejména Alheimerovou či jinými typy demencí) a usilovat o udržení stávající soběstačnosti a zachování všech schopností našich uživatelů co nejdéle.

Pomocí individuálního přístupu, respektu a zohledňování individuálních potřeb uživatelů se snažito to, aby uživatelé nepociťovali osamocení, beznaděj, ale naopak aby trávili čas v důstojných podmínkách a příjemném prostředí.

Cílem pobytových služeb je uživatel, který:

 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při jednotlivých úkonech služby, využívání svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.)
 • má zabezpečeny potřeby v oblasti péče o zdraví a sociální potřeby
 • má zachovány vztahy a kontakty s rodinou, svými blízkými a se společenským prostředím
 • nepociťuje sociální izolaci a cítí se bezpečně
 • má, dle svých zájmů, naplňovánu potřebu seberealizace

Cílová skupina

Služba je určena pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, kteří dosáhli 50 let věku.

Službu nelze poskytnout osobám:

 • které požadují služby, jež organizace neposkytuje
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s duševním onemocněním, jestliže toto onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance, majetek organizace, nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání organizace
 • které z důvodu nadměrného požívání alkoholu či návykových látek, mají nepřizpůsobivé chování
 • které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

Zásady při poskytování sociálních služeb

 • rovný přístup ke službám – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a národnost (v souladu s Listinou práv a svobod)
 • bezpečnost – při poskytování služby jsou dodržovány normy bezpečnosti práce
 • odbornost – služba je uživatelům poskytována odbornými pracovníky v souladu se Zákonem o sociálních službách
 • dodržování platných právních předpisů ČR, dodržování vnitřních směrnic
 • respektování individuality a projevů vůle uživatele – předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče
 • kvalita sociálních služeb  - předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování standardů kvality sociálních služeb organizace. Jejich dodržování je kontrolováno v souladu s organizační strukturou a metodikou kontrolní činnosti: Harmonogram kontrolní činnosti
 • vytváření podmínek pro integraci s místní komunitou
 • využití týmové práce při péči o uživatele 
Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz