Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

21. října 2019

V pondělí 21. října vystoupí v Domově důchodců hudební duo Viola z Olomouce. Začátek... více...

16. října 2019

Ve středu 16. října do Domova přijedou manželé Kuncovi s ukázkou ptactva. Uvidíme... více...

9. října 2019

V rámci jedenáctého ročníku týdne sociálních služeb bude Domov důchodců v Poličce... více...

2. října 2019

V odpoledních hodinách se jako každoročně zúčastníme pochodu Seniorská stopa... více...

2. října 2019

Ve středu 2. října dopoledne naše obyvatele přijde navštívit canisterapeutický pes... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Veřejný závazek DZR AZASS

Poslání služby

Posláním pobytové služby Domovy se zvláštním režimem AZASS, dále jen "DZR" je poskytovat podporu a pomoc seniorům s chronickým duševním onemocněním (zejména Alheimerovou či jinými typy demencí) a usilovat o udržení stávající soběstačnosti a zachování všech schopností našich uživatelů co nejdéle.

Pomocí individuálního přístupu, respektu a zohledňování individuálních potřeb uživatelů se snažito to, aby uživatelé nepociťovali osamocení, beznaděj, ale naopak aby trávili čas v důstojných podmínkách a příjemném prostředí.

Cílem pobytových služeb je uživatel, který:

 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při jednotlivých úkonech služby, využívání svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.)
 • má zabezpečeny potřeby v oblasti péče o zdraví a sociální potřeby
 • má zachovány vztahy a kontakty s rodinou, svými blízkými a se společenským prostředím
 • nepociťuje sociální izolaci a cítí se bezpečně
 • má, dle svých zájmů, naplňovánu potřebu seberealizace

Cílová skupina

Služba je určena pro seniory a osoby s chronickým duševním odemocněním, kteří dosáhli 50 let věku.

Službu nelze poskytnout osobám:

 • které požadují služby, jež organizace neposkytuje
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s duševním onemocněním, jestliže toto onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance, majetek organizace, nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání organizace
 • které z důvodu nadměrného požívání alkoholu či návykových látek, mají nepřizpůsobivé chování
 • které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

Zásady při poskytování sociálních služeb

 • rovný přístup ke službám – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a národnost (v souladu s Listinou práv a svobod)
 • bezpečnost – při poskytování služby jsou dodržovány normy bezpečnosti práce
 • odbornost – služba je uživatelům poskytována odbornými pracovníky v souladu se Zákonem o sociálních službách
 • dodržování platných právních předpisů ČR, dodržování vnitřních směrnic
 • respektování individuality a projevů vůle uživatele – předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče
 • kvalita sociálních služeb  - předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování standardů kvality sociálních služeb organizace. Jejich dodržování je kontrolováno v souladu s organizační strukturou a metodikou kontrolní činnosti: Harmonogram kontrolní činnosti
 • vytváření podmínek pro integraci s místní komunitou
 • využití týmové práce při péči o uživatele 
Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz