Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
731 043 601
Napište nám

Úhrada pobytu

Výše úhrady sociální služby "Domovy pro seniory AZASS Polička" od 1.3.2017

  

Maximální možná úhrada dle § 15, odst. 2 vyhl. č. 505/2006 Sb.:
ubytování210,-/den
strava:       170,- /den

V případě, že by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka celkové úhrady se takto sníží (§ 73, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).  

V případě, že klient je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je rovněž povinen uhradit úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§ 73, odst. 4a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz