Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

5. března 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se ruší všechny společenské akce do... více...

4. března 2020

Pravidelně jednou za 14 dní ve středu v 9:30 probíhá v tělocvičně domova skupinová... více...

21. ledna 2020

Od úterý 21. ledna budou jednou za 14 dní v tělocvičně domova studenti SČMSD Polička... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Veřejný závazek DpS AZASS

Poslání služby

Posláním služby Domovy pro seniory AZASS, dále jen "DpS", je dlouhodobě poskytovat kvalitní sociální službu osobám, které se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby.

DpS poskytuje komplex služeb, které zahrnují ubytování a služby s tím spojené. Jedná se zejména o zajištění stravy, pomoc při péči o vlastní osobu a osobní hygienu, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.

Služby jsou poskytovány dle individuálních požadavků, s ohledem na využití zachovaných schopností a dovedností uživatelů.

Služba v DpS je poskytována v nepřetržitém provozu a to za úhradu.

Cílem pobytových služeb je uživatel, který:

 • je identifikován se životem v  DpS, jako s důstojnou náhradou za své bývalé domácí prostředí
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při jednotlivých úkonech služby, využívání svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.)
 • má zabezpečeny potřeby v oblasti péče o zdraví
 • má zachovány vztahy a kontakty s rodinou, svými blízkými a se společenským prostředím
 • nepociťuje sociální izolaci
 • má, dle svých zájmů, naplňovánu potřebu seberealizace

Cílová skupina

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří dosáhli 50 let věku

Službu nelze poskytnout osobám:

 • které požadují služby, jež organizace neposkytuje
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s duševním onemocněním, jestliže toto onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance, majetek organizace, nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání organizace
 • které z důvodu nadměrného požívání alkoholu či návykových látek, mají nepřizpůsobivé chování
 • které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

Zásady při poskytování sociálních služeb

 • rovný přístup ke službám – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a národnost (v souladu s Listinou práv a svobod)
 • bezpečnost – při poskytování služby jsou dodržovány normy bezpečnosti práce
 • odbornost – služba je uživatelům poskytována odbornými pracovníky v souladu se Zákonem o sociálních službách
 • dodržování platných právních předpisů ČR, dodržování vnitřních směrnic
 • respektování individuality a projevů vůle uživatele – předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče
 • kvalita sociálních služeb  - předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování standardů kvality sociálních služeb organizace. Jejich dodržování je kontrolováno v souladu s organizační strukturou a metodikou kontrolní činnosti: Harmonogram kontrolní činnosti
 • vytváření podmínek pro integraci s místní komunitou
 • využití týmové práce při péči o uživatele

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz