AZASS

Menu
Odkazy

Domov důchodců v Poličce

Domov pro seniory v Bystrém

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Sociální rehabilitace AZASS Polička

Pečovatelská služba AZASS Polička
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BOROVÁ A POMEZÍ
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK

Svazek obcí AZASS realizuje projekt "Provozní zázemí pečovatelské služby Sádek".

Výsledkem projektu bude vybudování a vybavení zázemí pro zaměstnance a činnosti pečovatelské služby (provozní zázemí) v obci Sádek jako součást stavby "Dům s pečovatelskými byty, Sádek". Projekt umožní lepší dostupnost a zkvalitnění poskytované soc. služby potřebným občanům - klientům služby v Sádku a okolních obcích.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem.EU

MPMR

regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz