Středisko sociální integrace

Menu
Odkazy
46598

Tento projekt je spolufinancován evropsku unií

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

  
 
 
Kancelář půjčovny najdete v 2. NP objektu “E” (vlastní půjčovna v přízemí budovy „A“) v areálu AZASS v Poličce.

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 10:00

Sluľby půjčovny jsou určeny především občanům členských obcí SO AZASS. Klienti či jejich blízcí mají moľnost konzultace s pracovníkem půjčovny a následného zapůjčení těch pomůcek, které jsou vzhledem k typu zdravotního postiľení nejvhodnější.
Při zapůjčení pomůcky je uzavřena Smlouva o pronájmu pomůcky a vybírána záloha v hodnotě cca 10% pořizovací ceny pomůcky, která se po jejím odevzdání v nepoškozeném stavu vrací v plné výši zpět klientovi. První 2 měsíce zápůjčky jsou zdarma, poté je moľné zapůjčení prodlouľit za úhradu dle ceníku.
 
Kontakt:
p. Honzálková, tel. 461 722 700, kl. 455
e-mail: skladnempol@seznam.cz
 
Pomůcky, které nabízíme k zapůjčení:
 
Redakční systém MaRS 1.1 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz