Sociální rehabilitace AZASS Polička

Odkazy

loga
V r. 2010 - 2013 je služba financována z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.

Co je sociální rehabilitace?

Pro koho je služba určena?

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • seniory

Co můžeme nabídnout?

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začlenění (možnost využití zácvikových bytů)
  • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost
  • nácvik samostatného pohybu
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovody (do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity apod.)
  • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
  • nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při pracovním pohovoru
  • nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi (telefonování, psaní dopisů, e-mailů, internetu)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • návštěvu terapeutické dílny (háčkování, pletení, práce se dřevem, vaření…)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • zprostředkování dalších služeb

Kdy je služba poskytována?

 • služba je poskytována v pracovní dny od 6:00 do 14:30

Kde je služba poskytována?

 • v Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce na adrese Eimova 294 (budovy A a B) a Eimova 1020 (budova D)
 • v zácvikovém bytě s obytnou místností, bezbariérovou koupelnou a WC v suterénu budovy D
 • v terapeutické dílně v suterénu budovy D
 • mimo areál (např. vycházky, doprovod na úřady, …)

Kdo tvoří tým pracovníků sociální rehabilitace?

 • pracovníci v sociálních službách
 • zdravotnický personál
 • sociální pracovník

Jaké je poslání služby sociální rehabilitace?

 • pomoci naučit se žít se změnou v životě, ve které se uživatelé ocitli
 • podporovat nalezení kompenzace samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti pro kvalitní život uživatele
 • pomoci znovu se začlenit do běžného života
 • napomoci znovunalézat smysl života
 • podporovat kontakt s rodinou

Kolik za službu sociální rehabilitace zaplatím?

 • poskytování služby je bezplatné

U koho mohu získat více informací?

sociální pracovník
e-mail: socialni.nempol@tiscali.cz
e-mail: socialni.nempol2@tiscali.cz
e-mail: socialni.azass@tiscali.cz
mob.: 737 432 644
mob.: 605 459 830
personál sociální rehabilitace (budova A, B)
Poličská nemocnice, s.r.o.
tel.: 461 722 700

Co mám udělat v případě zájmu o službu?

 • kontaktovat sociálního pracovníka
  • prostřednictvím e-mailu
  • telefonicky v doporučeném čase od 6:00 do 14:30 h.
  • osobně v kanceláři sociálního pracovníka v Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce

Přílohy

Leták

regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz