Sociální rehabilitace AZASS Polička

Odkazy

loga
V r. 2010 - 2013 je služba financována z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.

Co je sociální rehabilitace?

Pro koho je služba určena?

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • seniory

Co můžeme nabídnout?

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začlenění
  • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
  • nácvik péče o domácnost
  • nácvik péče o děti a další členy domácnosti
  • nácvik samostatného pohybu
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovody (k lékaři, na zájmové aktivity apod.)
  • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
  • nácvik chování v různých společenských situacích
  • nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi (telefonování, psaní dopisů, e-mailů)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • návštěvu terapeutické dílny (háčkování, pletení, práce se dřevem, vaření…)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • zprostředkování dalších služeb

Kdy je služba poskytována?

 • služba je poskytována v pracovní dny od 6:00 do 14:30

Kde je služba poskytována?

 • v areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce
 • na adrese Eimova 1020 (budova D) a Eimova 294 (budova A a B)
 • služba je poskytována v zácvikovém bytě s obytnou místností, dále se jedná o bezbariérovou koupelnou, WC a terapeutickou dílnu v suterénu budovy D
 • služba je poskytována také mimo areál (např. vycházky, doprovod na úřady, …)

Kdo tvoří tým pracovníků sociální rehabilitace?

 • pracovníci v sociálních službách
 • sociální pracovník

Jaké je poslání služby sociální rehabilitace?

 • podporovat samostatnost, nezávislost a soběstačnost uživatele
 • pomoci znovu se začlenit do běžného života
 • podporovat kontakt s rodinou
 • službu poskytovat dle individuálních požadavků uživatele

Kolik za službu sociální rehabilitace zaplatím?

 • poskytování služby je bezplatné

U koho mohu získat více informací?

Bc. Alena Rovnerová,
tel. mobil: +420 737 432 644
tel.: +420 468 001 655
e-mail.: socialni.ldn2@azass.cz
v pracovní době: 6:30-15:00 hodin

Co mám udělat v případě zájmu o službu?

 • kontaktovat sociálního pracovníka
  • prostřednictvím e-mailu
  • telefonicky v doporučeném čase od 6:00 do 14:30 h.
  • osobně v kanceláři sociálního pracovníka na adrese Eimova 294, 572 19 Polička (budova E, první patro)

Přílohy

Leták

regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz