AZASS

Menu
Odkazy

Domov důchodců v Poličce

Domov pro seniory v Bystrém

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Sociální rehabilitace AZASS Polička

Pečovatelská služba AZASS Polička
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POLIČKA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BOROVÁ A POMEZÍ
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POLIČKA

Výsledkem projektu bude vytvoření nového odpovídajícího zázemí pro sociální službu dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách „Domovy se zvláštním režimem" (DZR), kterou žadatel zajišťuje. Jde o novostavbu objektu F v areálu AZASS (nemocnice) v Poličce, součástí realizace je i pořízení vybavení.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy.

EU

regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz