Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

19. března 2021

Usnesením vlády č. 296 se od 20. března 2021 mění podmínky pro vycházení uživatelů mimo... více...

9. března 2021

V Domově důchodců v Poličce proběhne ve středu 10. 3. 2021 očkování druhou dávkou... více...

25. února 2021

Vážení příbuzní našich klientů,   pokud ponesete svému blízkému balíček,... více...

22. února 2021

Vzhledem k tomu, že se v domově antigenními testy prokázal výskyt onemocnění... více...

16. února 2021

V Domově důchodců v Poličce i v Domově pro seniory v Bystrém bude tento týden probíhat... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Aktuality

POZOR VÝJIMKA V NÁVŠTĚVÁCH! V týdnu od 12. do 18. 4. budou z provozních důvodů návštěvní dny STŘEDA 14. 4. a ČTVRTEK 15. 4. 2021

18. března 2021 - Návštěvy

Návštěvy budou v Domově důchodců v Poličce obnoveny po domluvě s KHS Svitavy od 6. 4. 2021. V případě změny vás budeme informovat.

Prosím, přečtěte si ZÁSADY NÁVŠTĚV pro úplné informace.

Návštěvy budou probíhat po předchozím objednání ve stanové dny ÚT a ČT, a to z důvodu organizace testování návštěvníků. Od 9. 3. 2021 máme povinnost tyto provedené testy zadávat do ÚZIS a vykazovat na zdravotní pojišťovnu, s tím je spojená náročnější administrativa.

Před návštěvou každý návštěvník podstoupí POC antigenní test, který mu bude proveden cca 30-45 minut před návštěvou zdravotnickým pracovníkem Domova.

Výjimky z testování návštěv:

- osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

- osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

- osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

V případě žádosti o výjimku z termínu návštěv kontaktujte, prosím, Mgr. Pavlínu Peškovou na telefonním čísle 734 673 693.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Děkujeme.

19. března 2021 - Aktualizace k vycházkám

Usnesením vlády č. 296 se od 20. března 2021 mění podmínky pro vycházení uživatelů mimo Domov následovně:

- vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

- uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Vzhledem k momentální epidemické situaci v ČR nedoporučujeme návštěvy klientů mimo zařízení.

Děkujeme za pochopení.

9. března 2021 - Informace k očkování

V Domově důchodců v Poličce proběhne ve středu 10. 3. 2021 očkování druhou dávkou vakcíny od firmy Pfizer, a to u klientů, kteří měli negativní test na COVID-19.

Ostatní klienti by měli dostat druhou dávkou vakcíny v dubnu.

Klienti, kteří zatím měli pouze jednu dávku, byli očkováni 7. 4. 2021.

25. února 2021 - Předávání balíčků klientům

Vážení příbuzní našich klientů,
 
pokud ponesete svému blízkému balíček, prosím, čitelně ho označte příjmením klienta a předávejte ho výhradně v pracovní dny Po-Pá, od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod. administrativní nebo sociální pracovnici (zvonek v chodbě vchodu D2).
Balíček je také možné poslat poštou.
Předávat balíčky od klientů ven v tuto chvíli není možné. Pokud budete posílat něco dobrého, zabalte to do krabičky, kterou pak můžeme vyhodit.
 
Děkujeme za pochopení.

22. února 2021 - Zákaz návštěv

Vzhledem k tomu, že se v domově antigenními testy prokázal výskyt onemocnění COVID-19, jsou od 22. 2. 2021 zrušeny z preventivních důvodů návštěvy.

Návštěvy jsou zrušeny do odvolání, budou obnoveny dle výsledků dalších testů na přítomnost onemocnění COVID-19.

Děkujeme vám za pochopení.

16. února 2021 - Informace k očkování

V Domově důchodců v Poličce i v Domově pro seniory v Bystrém bude tento týden probíhat první kolo očkování klientů a zaměstnanců proti onemocnění COVID-19, a to vakcínou od firmy Pfizer.

O dalším průběhu očkování vás budeme informovat.

1. kolo očkování proběhlo 17. 2. 2021

11. prosince 2020 - Filharmonie

V pátek 11. prosince 2020 zahraje našim klientům pod okny DD Filharmonie Pardubice. Začátek vystoupení v 10:30.

27. listopadu 2020 - Změna bankovního účtu

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2021 dojde ke změně bankovního účtu určeného pro platbu úhrady za službu Domovy pro seniory AZASS a Domovy se zvláštním režimem AZASS. Číslo nového účtu je 292881259/0300 (ČSOB).

11. listopadu 2021 - Testování na SARS-CoV-2 v zařízení sociálních služeb

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

předpokládáme, že se k vám z médií dostala informace o povinném testování klientů a pracovníků našich služeb POC antigenními testy na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.

Testy nám dnes dorazily, zahajujeme tedy pravidelné testování. Všichni klienti a pracovníci budou do konce pracovního týdne otestováni, následně se testování bude opakovat každých pět dní.

Testy budou provádět zdravotnické pracovnice Domovů, klienti tedy uvidí při odebírání vzorků známé tváře. Zdravotnice mají zkušenost v odebírání vzorků již z uplynulých týdnů, kdy jsme podobné POC antigenní testy používali v případě podezření na onemocnění klientů a pracovníků.

Již od tzv. první vlny epidemie koronaviru SARS-CoV-2 dodržujeme zvýšená hygienická opatření, nepolevili jsme ani přes léto, stále se řídíme nejenom nařízeními, ale i doporučeními a vlastními opatřeními.

V zařízeních máme vyčleněny prostory, tzv. Covid zóny:

1.   10denní SEPARACE – pro klienty propuštěné ze zdravotnického zařízení s negativním RT PCR testem na SARS-CoV-2,

2.   KARANTÉNA – pro klienty suspektní (přítomnost příznaků) nebo s rizikovým kontaktem, do doby negativního testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 nebo do doby skončení nařízené karantény,

3.    IZOLACE pro klienty pozitivní na SARS-CoV-2.

Máme dostatek ochranných pomůcek. Pořídili jsme vlastní přístroj na vyhodnocování POC antigenních testů a testy, pořídili jsme koncentrátory kyslíku, které mohou být v případě nutnosti použity u klientů s onemocněním SARS-CoV-2 a další potřebné pomůcky.

Sledujeme zdravotní stav klientů i zaměstnanců a také rizikové kontakty našich zaměstnanců. V případě rizikové situace je zaměstnanec ihned poslán na testy a v případě přetrvávajícího rizika zůstává v karanténě nebo izolaci.

Navýšili jsme počet personálu, abychom byli připraveni na případný výpadek z důvodu karantény nebo izolace zaměstnanců. Jsme v pravidelném kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Svitavy, s  MUDr. Olgou Hegrovou konzultujeme veškerá opatření a rizikové situace.

Velké poděkování patří našim zaměstnancům a věříme, že díky jejich nasazení vše zvládneme.

Přeji vám pevné zdraví,

Pešková Pavlína

4. listopadu 2020 - Testování na SARS-CoV-2

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb povinné pravidelné testování klientů i zaměstnanců antigenními testy na SARS-CoV-2. Toto opatření se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů se zdravotním postižením, pobytových odhlehčovacích služeb a pěčovatelskýc služeb s účinností od 4. 11. 2020 do konce nouzového stavu. Testování bude probíhat v pravidelných intervalech jednou za 5 dní.

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz