Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

18. října 2021

Návštěvy v Den vzniku Československa dne 28. 10. (čtvrtek) budou probíhat jako obvykle, tj.... více...

29. září 2021

V pátek 1. 10. se naši obyvatelé mohou těšit na přípitek a zákusek ke dni... více...

23. září 2021

Datum voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo stanoveno na pátek 8. a sobotu 9.... více...

13. září 2021

V pondělí 13. září od 13:30 budeme grilovat na terase před domovem. K poslechu (nebo i tanci)... více...

16. srpna 2021

Od pondělí 16. 8. 2021 dochází ke změně v režimu návštěv a testování. Návštěvy... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Aktuality

18. října 2021 - Návštěvy 28. 10.

Návštěvy v Den vzniku Československa dne 28. 10. (čtvrtek) budou probíhat jako obvykle, tj. začátek návštěvy ve 13:00, 14:00 a 15:00. Prosíme návštěvy, aby si zajistili vlastní negativní test, testovat tento den v DD v Poličce nebudeme.

29. září 2021 - Oslava dne seniorů

V pátek 1. 10. se naši obyvatelé mohou těšit na přípitek a zákusek ke dni seniorů. 

23. září 2021 - Volby 8. a 9. října 2021

Datum voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo stanoveno na pátek 8. a sobotu 9. října 2021.

V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volič volí ve volebním okrsku, do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Voliči s trvalým pobytem v jiném volebním okrsku obce či v jiné obci, mohou v našem zařízení volit na základě zapsání do tzv. Zvláštního seznamu voličů – o zapsání na tento seznam můžete požádat prostřednictvím sociální pracovnice nejpozději do pátku 1. října 2021.

Všichni obyvatelé našeho domova, kteří buď mají trvalý pobyt v okrsku č. 5 (tj. ulice Betlém, Eimova (39, 40, 48, 49, 50, 227, 228, 229, 232, 241, 244, 254, 262, 265, 268, 272, 291, 294, 1020, 1160), Nádražní, Smetanova, T. Novákové, Tyršova (60, 61, 349, 585, 586, 587, 588) Havlíčkova, P. Jilemnického (360, 361), nebo si zažádají o zapsání na zvláštní seznam voličů, budou moci volit buď přímo ve volební místnosti okrsku č. 5 = Městský úřad Polička – budova Nádražní 304 nebo do přenosné volební schránky, se kterou k nám do domova přijdou členové volební komise v pátek 8. října 2021 po 14°°hod.

13. září 2021 - Grilování

V pondělí 13. září od 13:30 budeme grilovat na terase před domovem. K poslechu (nebo i tanci) nám zahraje pan Večeře na harmoniku. 

16. srpna 2021 - Aktualizace k návštěvám

Od pondělí 16. 8. 2021 dochází ke změně v režimu návštěv a testování.

Návštěvy budou probíhat jako dosud každé úterý, čtvrtek a pátek odpoledne, začátek návštěvy ve 13:00, 14:00 nebo 15:00.

Testování před návštěvou v domově bude nově pouze v úterý od 14:15 do 14:45 a ve čtvrtek od 14:15 do 14:45 (mimo svátků)!

Na návštěvu mohou se dvěma dospělými přijít i 2 děti do 12 let, pokud splňují výjimku z testování nebo podstoupí POC test v domově s negativním výsledkem.

Návštěvu bude možno uskutečnit:

- v místnosti k tomu určené

- ve venkovních prostorech

- v jednolůžkových pokojích nebo v pokojích obývaných manželským párem

- ve dvoulůžkových pokojích (pokud to umožňuje prostor a pokud souhlasí spolubydlící klienta)

Prosím, přečtěte si ZÁSADY NÁVŠTĚV pro úplné informace.

Výjimky z testování návštěv:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží potvrzení o výsledku testu v papírové podobě

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží potvrzení o výsledku testu v papírové podobě

- osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na tel. 603 298 669.

Děkujeme.

3. srpna 2021 - Posezení s harmonikou

Dnes od 9:30 nám na terase před domovem zahraje na harmoniku a zazpívá pan Večeře.

9. července 2021 - Změna pro návštěvy

9. 7. 2021 vstupuje v platnost nové mimořádné opatření vlády, které mění podmínky pro uznávání očkování v případě návštěvy sociálních služeb, a to následovně:

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

tzn. že pokud jste absolvovali pouze první dávku očkování, musíte se od 9. 7. před návštěvou podrobit testu na Covid-19. Ostatní výjimky z testování zůstávají beze změny.

Dokončené očkování je nutno doložit národním certifikátem.

6. července 2021 - Návštěva ve svátek 6. 7.

Vážení příbuzní a blízcí,

v úterý 6. 7. 2021 budou návštěvy jako obvykle, pouze nebude v domově probíhat testování před návštěvou. Svého blízkého můžete navštívit za splnění výjimek z testování, tj. mít vlastní negativní test, být očkován nebo být do 180 dní po prodělání onemocnění COVID-19.

Děkujeme za pochopení.

8. června 2021 - Aktualizace k návštěvám

Od úterý 8. 6. 2021 se návštěvy v zařízení sociálních služeb řídí aktualizovaným Mimořádným opatřením Č.j.:  MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN

Návštěvy v Domově důchodců v Poličce probíhají v úterý, čtvrtek a pátek.

Testování před návštěvou zajišťujeme pouze v úterky a čtvrtky. V pátek v Domově důchodců v Poličce testování neprobíhá, návštěvník si musí sám zajistit doklad potvrzující výjimku z testování (viz níže), případně se může nechat po předchozí domluvě otestovat v Domově pro seniory v Bystrém, a to ve 13:00 nebo 14:00 hodin.

Návštěva je možná v návštěvní místnosti, v jednolůžkovém pokoji (pokud ho váš blízký obývá), ve dvoulůžkovém pokoji, který obývá manželský pár nebo venku. Prosíme však, abyste zvolené návštěvní místo neopouštěli bez doprovodu personálu.

Návštěvy probíhají po předchozím telefonickém objednání na čísle 603 298 669, a to z důvodu organizace testování návštěvníků. Od 9. 3. 2021 máme povinnost tyto provedené testy zadávat do ÚZIS a vykazovat na zdravotní pojišťovnu (proto od vás potřebujeme v čestném prohlášení vyplnit vaše rodné číslo a pojišťovnu), s tím je spojená náročnější administrativa.

Před návštěvou každý návštěvník podstoupí POC antigenní test, který mu bude proveden cca 30-45 minut před návštěvou zdravotnickým pracovníkem Domova (ÚT + ČT).

Prosím, přečtěte si ZÁSADY NÁVŠTĚV pro úplné informace.

Výjimky z testování návštěv:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží potvrzení o výsledku testu v papírové podobě

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží potvrzení o výsledku testu v papírové podobě

- osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

- osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Děkujeme.

12. května 2021 - Zrušena omezení vycházení klientů

MZČR zrušila omezení pro vycházení klientů, kteří nebyli očkováni. Všichni klienti bez rozdílu mohou vycházet z areálu, aniž by museli následně na test nebo do karantény.

7. dubna 2021 - Informace k očkování

7. 4. 2021 bylo v Domově pro seniory v Poličce dokončeno očkování klientů a personálu druhou dávkou vakcíny Pfizer-Comirnaty. Očkování proběhlo bez komplikací. Klientům byly vystaveny certifikáty o absolvování očkování, které jsou uloženy ve zdravotní kartě klienta.

Klienti a zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní, budou podstupovat pravidelné testování dle mimořádného opatření vlády, a to každý pátý den. Klienti a zaměstnanci, kteří absolvovali očkování druhé dávky vakcíny, již nebudou, za 14 dní od podání druhé dávky, podstupovat pravidelné antigenní testování. Antigenní test, popřípadě konfirmační PCR test, bude u těchto osob proveden pouze v případě projevu příznaku nemoci Covid 19.

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz