AZASS

Menu
Odkazy

Domov důchodců v Poličce

Domov pro seniory v Bystrém

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Sociální rehabilitace AZASS Polička

Pečovatelská služba AZASS Polička
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BOROVÁ A POMEZÍ
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

Svazek obcí AZASS realizuje projekt "Provozní zázemí pečovatelské služby Polička".

Výsledkem projektu bude vybudování a vybavení zázemí pro zaměstnance a činnosti pečovatelské služby (provozní zázemí) v Poličce jako součást stavby "Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS". Projekt umožní lepší dostupnost a zkvalitnění poskytované soc. služby potřebným občanům - klientům služby.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem.

EU

MPMR

regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz