AZASS

Menu
Odkazy

Domov důchodců v Poličce

Domov pro seniory v Bystrém

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Sociální rehabilitace AZASS Polička

Pečovatelská služba AZASS Polička
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POLIČKA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BOROVÁ A POMEZÍ
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

Svazek obcí AZASS realizuje projekt "Provozní zázemí pečovatelské služby Polička".

Výsledkem projektu bude vybudování a vybavení zázemí pro zaměstnance a činnosti pečovatelské služby (provozní zázemí) v Poličce jako součást stavby "Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS". Projekt umožní lepší dostupnost a zkvalitnění poskytované soc. služby potřebným občanům - klientům služby.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem.

EU

MPMR

regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz