Pečovatelská služba AZASS Polička

Odkazy

Co je pečovatelská služba?

Pro koho je služba určena?

 • seniory
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dětmi

Cílovou skupinou služby jsou částečně samostatné osoby, které však mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, samoty či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje krátkodobou pomoc druhé osoby. Bez této pomoci by nemohly setrvat ve svém přirozeném prostředí a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby. Služba je přednostně poskytována žadatelům s trvalým bydlištěm v obcích Svazku obcí AZASS (Poličska).

Okruh osob, kterým není služba určena (negativní vymezení cílové skupiny)

Služba není určena osobám,

Služba není poskytována v případě nastalé situace dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Co můžeme nabídnout?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kdy je služba poskytována?

 • dle aktuální potřeby klientů

Kdo tvoří tým pracovníků pečovatelské služby?

 • pracovník v sociálních službách
 • sociální pracovník
 • administrativní pracovník

Jaké je poslání pečovatelské služby?

Posláním služby je zlepšit kvalitu života občanům, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, zdravotním postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim podle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich zájmy a představami přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

.

Kolik za pečovatelskou službu zaplatím?

Ceník pečovatelské služby je odvozen od času, který u Vás pečovatel/ka stráví při poskytování úkonů péče.

Ceny za základní úkony najdete v ceníku.

U koho mohu získat více informací?

sociální pracovník
e-mail: socialni.azass@tiscali.cz
e-mail: skalova.azass@tiscali.cz
mob.: 605 459 830

Co mám udělat v případě zájmu podání žádosti o službu?

 • kontaktovat sociálního pracovníka
  • prostřednictvím emailu
  • telefonicky v doporučeném čase od 6:00 do 14:30 h.
  • osobně v kanceláři sociálního pracovníka v Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce

Dokumenty pro zájemce o pečovatelskou službu

Informace pro zájemce pečovatelské služby
Časté otázky a odpovědi
Ceník za poskytované služby
Leták k pečovatelské službě
Pravidla pro podání stížnosti

regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz