Pečovatelská služba AZASS Polička

Odkazy

Co je pečovatelská služba?

Pro koho je služba určena?

 • seniory
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi

Cílovou skupinou služby jsou částečně samostatné osoby, které však mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, samoty či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje krátkodobou pomoc druhé osoby. Bez této pomoci by nemohly setrvat ve svém přirozeném prostředí a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby. Služba je přednostně poskytována žadatelům s trvalým bydlištěm v obcích Svazku obcí AZASS (Poličska).

Okruh osob, kterým není služba určena (negativní vymezení cílové skupiny)

Služba není určena osobám:

Služba není poskytována v případě nastalé situace dle § 91 odst. (3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Co můžeme nabídnout?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultativní služby

Poskytovatel zajišťuje základní sociální poradenství dle § 37 odst. (2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je služba poskytována?

Pondělí: 7:00 - 15:30

Úterý: 7:00 - 15:30

Středa: 7:00 - 15:30

Čtvrtek: 7:00 - 15:30

Pátek: 7:00 - 15:30

Sobota: 7:00 - 18:00 - Rozsah služby je s každým klientem domluven individuálně podle jeho potřeb.

Neděle: 7:00 - 18:00 - Rozsah služby je s každým klientem domluven individuálně podle jeho potřeb.

Kdo tvoří tým pracovníků pečovatelské služby?

 • vedoucí úseku sociálních služeb
 • sociální pracovník
 • pracovník v sociálních službách

Jaké je poslání pečovatelské služby?

Posláním služby je zlepšit kvalitu života občanům, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, zdravotním postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim podle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich zájmy a představami přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Kolik za pečovatelskou službu zaplatím?

Cena za jeden úkon trvající 1 hodinu je 130Kč, cena se krátí dle času nezbytného k poskytnutí úkonu.

Klient hradí poskytnuté služby dle platného ceníku.

U koho mohu získat více informací?

Sociální pracovnice: Bc. Zdeňka Martinková
tel. č. mobil: +420 732 453 019
tel. č. pevná linka: +420 468 001 652
e-mail: administrativa.ps@azass.cz
v pracovní době: 6:00-14:30 hodin

Co mám udělat v případě zájmu podání žádosti o službu?

Pokud máte zájem o využívání námi nabízené sociální služby, můžete se informovat u sociální pracovnice pomocí telefonického či e-mailového kontaktu (kontaktní údaje jsou uvedené výše) či osobně v areálu Poličské nemocnice v kanceláři Administrativního provozu (budova E) na ulici Eimova 294, 572 01 Polička.

Sociální pracovník Vám předá/zašle „Žádost o poskytování pečovatelské služby“. Tento formulář je volně k stáhnutí ZDE (PDF)/ ZDE (Word).

Vyplněný dokument zasílejte nebo osobně předejte sociální pracovnici Bc. Zdeňce Martinkové.

Dokumenty pro zájemce o pečovatelskou službu

Časté otázky
Žádost o poskytování sociální služby
Ceník úkonů
Leták Pečovatelská služba AZASS
Pravidla pro podání stížnosti + záznam o stížnosti

regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz