Středisko sociální integrace

Menu
Odkazy
57642

Tento projekt je spolufinancován evropsku unií

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je metoda, která umoľňuje navrhovat a vytvářet strukturu sociálních služeb na úrovni obcí i větších územních celků tak, aby tato vyhovovala a odpovídala místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů.

Na procesu komunitního plánování participují tři skupiny - zadavatelé (přebírají zodpovědnost za vybavenost určitého území co do kvantity a druhů sociálních služeb, jsou současně koordinátory plánovacího procesu a následně provoz služeb spolufinancují), poskytovatelé (subjekty, jež své sociální služby nabízejí veřejnosti) a uživatelé (fyzické osoby, jimž jsou sociální služby určeny a jejichž názory, přání a potřeby jsou pro výstupy plánování zcela určující).

Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání aktuální nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů (i potenciálních). Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit ve sféře sociálních služeb.

Středisko sociální integrace sestavilo komunitní plán pro region Svazku obcí AZASS v roce 2006. Jeho první verze byla schválena výborem svazku v prosinci téhož roku a akceptována zastupitelstvy členských obcí v době od února do května 2007.

V rámci aktivit spojených s komunitním plánováním vydalo Středisko ve spolupráci s Městem Polička  v červenci roku 2007 informativní publikaci nazvanou Průvodce občana sociálními službami.

Oficiální materiály všeobecně pojednávající o komunitním plánování, jakož i metodické příručky a průvodce, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:
http://www.mpsv.cz/cs/844.

Redakční systém MaRS 1.1 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz