Středisko sociální integrace

Menu
Odkazy
57642

Tento projekt je spolufinancován evropsku unií

Síť pracovních bodů v regionu Svazku obcí AZASS

 
Jak již sám název "Síť pracovních bodů" napovídá, jde o seskupení pracovišť ve všech členských obcích Svazku obcí AZASS. Síť se opírá především o pracoviště obecních úřadů. Úlohou jednotlivých pracovních bodů je poskytovat informace a poradenství v oblasti sociální péče a sociálních služeb obecně, zpravovat veřejnost o činnosti Střediska sociální integrace a spolupodílet se na zprostředkování kontaktu mezi veřejností a Střediskem.

Činnost v pracovních bodech obnáší konzultace (jsou realizovány formou písemnou i telefonickou, jakož i osobním kontaktem), nadto putovní expozice Střediska sociální integrace, konání přednášek a seminářů a v neposlední řadě terénní práce s klienty Střediska.
Redakční systém MaRS 1.1 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz