Středisko sociální integrace

Menu
Odkazy
46598

Tento projekt je spolufinancován evropsku unií

Pracoviště simulace domácího prostředí

  
Toto pracoviště je umístěno v suterénu budovy D poličského areálu zdravotních a sociálních slu- ľeb. Slouľí především k nácviku činností, které vedou (nebo by alespoň měly vést) ke zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti klienta a» jiľ při osobní hygieně a péči o vlastní osobu obecně, tak i při běľných úkonech v domácnosti.

Na tomto pracovišti se také (ve spolupráci s rodin-nými příslušníky či blízkými) vytvářejí návrhy úprav prostředí, do kterého se bude klient vracet, a do jisté míry se zde i prakticky zkouší uspořádání základních prvků vybavení domácnosti - v závis-losti na indispozicích a individuálních potřebách a přáních klienta.

Obytná místnost zácvikového bytu je vybavena mimo jiné elektricky polohovatelným lůľkem, skříněmi se sklápěcími mechanismy, psacím a jídel-ním stolem a bezbariérovým kuchyňským koutem. K bytu patří rovněľ bezbariérová koupelna a WC, nácvik lokomocí se provádí na rovině, nakloněné rovině, na schodišti a rovněľ ve výtahu.
Redakční systém MaRS 1.1 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz